Mirëmbajtje për Ashensorë dhe Shkallët Elektrike

BM4351278
Contact us for a price
In stock
Etalift operon në treg prej 5 vitesh me një staf prej 20 personash. Secili ant...

Për të ruajtur funksionimin e duhur të ashensorit, sigurohet të kontrollohet dhe korigjohet:

 • Koha e përgjigjes se ashensorit
 • Koha e udhëtimit midis kateve
 • Nivelimi
 • Funksionimi i derës
 • Fillimi dhe ndalimi
 • Dritat & njoftuesi i emergjencës

Për të mirëmbajtur sistemet e brendshme të ashensorit, kontrollohet dhe riparohet: 

 • Ndriçimi emergjent dhe alarmet
 • Pajisjet e komunikimit (për shembull telefonat)

Për të ruajtur gjendjen fizike të një ashensori tregohet kujdes që të: 

 • Ruhet pastërtia e mekanizmave të tij të brendshëm
 • Kontrollohen dhe rregullohen dëmtimet e brendshme
 • Kontrollohet sinjalistika dhe riparohet kur është e nevojshme

Rishikimi periodik i një sistemi ashensori është i rëndësishëm për të kontrolluar që sistemi po mirëmbahet siç duhet dhe gjithashtu për të zbuluar përbërësit që janë kandidatë për modernizim. Vetëm mirëmbajtja e duhur nuk mjafton. Rishikimet e sistemit të ashensorëve mund të kryhen nga personeli i brendshëm ose nga një profesionist i ashensorit dhe duhet të kryhen më shpesh sesa mirëmbajtja ose inspektimet.

No posts found

Write a review

Similar products

Free shipping
Save 8%
2, 500 Lek 2, 300 Lek
Contact us for a price
Contact us for a price
Contact us for a price
Contact us for a price
Contact us for a price
Contact us for a price
Contact us for a price
Contact us for a price
Fast and high quality delivery

Our company makes delivery all over the country

Quality assurance and service

We offer only those goods, in which quality we are sure

Returns within 30 days

You have 30 days to test your purchase